In de kijker

RAF KELBER, ALUMNUS BEDRIJFSAUTOMATISATIE

Wat doe je als je bedrijf niet tevreden is over de kwaliteit van de onderdelen die elders aangekocht werden? Dan kijk je ofwel uit naar een andere leverancier ofwel maak je ze zelf. Raf Kelber koos voor de laatste oplossing. 
Als ondernemingsproject in het graduaat Bedrijfsautomatisering ontwierp en bouwde hij bij Continental Automotive in Mechelen een nieuwe machine die wél kwaliteit levert en die het bedrijf ook gemakkelijk 100.000 euro per jaar opbrengt. Voor zijn werk kende het hoofdkwartier van Continental in Frankfurt am Main hem een gouden award toe.

Continental Automotive in Mechelen maakt deel uit van de Continental-groep, een multinational met wereldwijd 80 vestigingen, 80.500 werknemers en een omzet van 12,6 miljard euro. Het bedrijf produceert onderdelen voor de auto-industrie: van remsystemen – waar het wereldleider is – tot motorkoelingsventilatoren. De vestiging in Mechelen produceert ABS-systemen, ventielen en sensoren. Er werken 700 mensen die onderdelen leveren aan de gekende grote autoproducenten maar ook aan andere zusterbedrijven van het concern. Raf werkt als machinesteller in de afdeling Aggregaten waar ABS-systemen worden geassembleerd. Zijn taak is naar eigen zeggen simpel en complex tegelijk. “Aan de ene kant is het eenvoudig: je zorgt dat de band blijft lopen. Maar anderzijds komt daar heel wat bij kijken: onderhoud, herstelling, maar ook continue optimalisering van de productie en de kwaliteit.” Raf wordt geassisteerd door drie lijnhelpers en vijf stellers. Als er zich grote problemen voordoen kan hij een beroep doen op een specialist. Zelf is hij inmiddels vervangend specialist en kijkt er volop naar uit om verder carrière te maken.

Make or buy 
Continental Automotive is een hightechbedrijf wat betekent dat er heel regelmatig vernieuwd wordt. “Toen we overschakelden naar volautomatische productielijnen raakte ik erg geboeid door automatisering en wou ik mij hierin verder bekwamen”, vertelt Raf. “Dus schreef ik mij bij Groep T’s Centrum voor Volwassenenonderwijs in voor een graduaat Bedrijfsautomatisering. ACE-Groep T is overigens geen onbekende bij Continental Automotive. Ik ken verschillende collega’s die er een opleiding volgden en er positief over berichten. Studeren en fulltime werken is wel geen gemakkelijke klus, zeker als je twee avonden of een avond en een zaterdagochtend les moet combineren met ploegendienst.”
Toen Raf in het voorbije academiejaar een onderwerp voor een eindwerk moest kiezen, deed zich in zijn bedrijf een interessante opportuniteit voor. “Er waren al een tijdje problemen met een onderdeel van de ABS-systemen, namelijk de samengestelde hulsjes met filter, een product dat extern werd aangekocht. Door onregelmatigheden in de vorm en de inhoud van dit onderdeel traden er geregeld storingen op in onze productie. Verschillende gesprekken met de leverancier brachten geen definitieve oplossing, dus besloot het bedrijf om zelf een make or buy-studie uit te voeren. Ik kende het probleem van de samengestelde hulsjes maar al te goed, want ik werd er vrijwel dagelijks mee geconfronteerd. Meteen had ik een uitermate geschikt onderwerp voor mijn eindwerk. Het gaf me de kans om mijn theoretische kennis en praktische werkervaring te integreren in een concreet project waar ook mijn bedrijf iets aan zou hebben.”
“De hamvraag van de make or buy-studie luidde als volgt: kan de leverancier aan onze behoeften tegemoetkomen of produceren we het onderdeel zelf”, zegt Raf. “Het antwoord diende zichzelf aan na contact met de leverancier en andere firma’s. De offertes waren stuk voor stuk erg duur. Zelf een machine bouwen bleek de meest haalbare oplossing te zijn.”

Proefdraaien 
In zijn project doorliep Raf in snel tempo alle fasen en facetten van het automatiseringsproces gaande van de elektrische, mechanische en pneumatische basiscomponenten, over de sturing via PLC en de regelbaarheid van de procesvariabelen tot de volledige implementatie van het technisch ontwerp via CAD en de analyse van het productieproces tot de uiteindelijke implementatie en modellering via foutenanalyse.
”De machine is nu aan het proefdraaien. In de testfase willen we 15.000 exemplaren van de hulsjes aanmaken. Als blijkt dat het proces stabiel is en ook de elektrische en mechanische controles goed verlopen, starten we de productie en wordt de aankoop van externe onderdelen stapsgewijs afgebouwd”, aldus Raf.
In zijn project beperkte Raf zich niet tot de technische aspecten. Hij wilde ook weten of zijn machine effectief rendabel zou zijn voor zijn bedrijf. Via een paybackstudie kon hij aantonen dat de 50.000 euro die zijn machine kost al na 9 maanden terugbetaald is. “In de praktijk zal het nog sneller gaan”, legt Raf uit. “In mijn berekeningen ben ik uitgegaan van een productietijd van 5 seconden per exemplaar en dat gedurende één shift terwijl de machine het in werkelijkheid gemakkelijk in 2,6 seconden doet en in het bedrijf drie ploegen werken. Een en ander betekent dat als we op volle kracht draaien we eventueel ook andere vestigingen in de groep kunnen bedienen en de rendabiliteit nog zal toenemen. Maar zelfs zonder dat bespaart het bedrijf jaarlijks 100.000 euro door de hulsjes met filter zelf te produceren.”
Rafs werk bleef bij Continental Automotive niet onopgemerkt en werd genomineerd voor een gouden award. Op de Duitse hoofdzetel werden vanuit alle vestigingen ter wereld 379 nominaties ingediend van wie er 59 een zilveren en 28 een gouden award ontvingen.

Grote onderscheiding 
Bij ACE-Groep T zijn promotor Eric Dendooven en programmacoördinatrice Herlinde Van de Water best trots op hun oud-student. Ze herinneren zich nog levendig de uitstekende presentatie die Raf verzorgde tijdens de verdediging van zijn project. Ook de volledigheid van het werk maakte indruk evenals het financieel-economische deel. De ‘grote onderscheiding’ op Rafs diploma is dus meer dan verdiend.
De gouden awardwinnaar zelf blikt alvast tevreden terug op zijn studie in Leuven. De opleiding sluit volgens hem prima aan bij de bedrijfsrealiteit. “Dat is ook geen toeval”, vindt hij. “Want de meeste docenten komen uit het bedrijfsleven of zijn nog aan de slag in de automatiseringsbranche. Geen theorie om de theorie dus, maar wel kennis en inzichten die onmiddellijk toepasbaar zijn in je job of voor je project. De drie jaar avond- en weekendonderwijs bij ACE-Groep T zijn een goede investering geweest. Ze hebben – om het in vaktermen te zeggen – m’n carrière beslissend gestuurd en op een hoger niveau gemodelleerd.”

Yves Persoons