Structuurschema

  • Om gericht en soepel in te spelen op de behoeften van de student wordt deze opleiding modulair aangeboden.
  • Bekijk in het het structuurschema welke modules moeten afgelegd worden om het diploma 'Gegradueerde in Biotechnologie' te behalen.
  • De modules worden zodanig aangeboden dat het mogelijk is om de volledige opleiding in drie jaar af te werken (aanbevolen traject: zie programma).
  • Een individueel traject is ook mogelijk: één of meerdere modules volgen of de opleiding spreiden over meerdere jaren.