Structuurschema

 • Om gericht en soepel in te spelen op de behoeften van de student wordt deze opleiding modulair aangeboden.
 • Bekijk in het het structuurschema welke modules moeten afgelegd worden om het diploma 'Gegradueerde in Boekhouden' te behalen.
 • De modules worden zodanig aangeboden dat het mogelijk is om de volledige opleiding in drie jaar af te werken (aanbevolen traject: zie programma).
 • Een individueel traject is ook mogelijk: één of meerdere modules volgen of de opleiding spreiden over meerdere jaren.
 • BELANGRIJK: omwille van de inhoudelijke verwevenheid met het projectwerk dienen de volgende modules steeds samen opgenomen te worden:
  • F1. Kostenbeleid en budget
  • F2. Organisatie en communicatie
  • G1. Projectwerk