Gaëtan Claes

Gaetan Claes

"In 2012 startte ik met de graduaatsopleiding Marketing aan Mobyus. Gezien mijn commerciële functie hoopte ik uiteraard extra ervaringen en tools te vergaren voor mijn professionele gereedschapskist. Daarnaast wekte marketing al jarenlang mijn persoonlijke interesse. In de maatschappij werd en wordt het vaak ten onrechte herleid tot promotionele verleiding en misleiding, puur ter stimulans van de verkoopcijfers.

De keuze bleek een goede en doorheen de opleiding aan Mobyus heb ik dan ook alle facetten van marketing onder de loep kunnen nemen en kennisgemaakt met diens ontzettende veelzijdigheid. De studie ving aan met een onontbeerlijke theoretische basis, die fris eigen gemaakt kon worden door o.a. cases en opdrachten. De interactie met medestudenten zorgde bij momenten voor bevlogen en interessante leermomenten, op persoonlijk als gezamenlijk gebied. De honger naar het tweede jaar, waarin je zelf aan de slag mag met een project, werd zo aangewakkerd. Het op elk gebied onderzoeken, creëren en ‘in de markt zetten’ van een fictief product, zorgde voor veel enthousiasme. Wij namen bijvoorbeeld on location enquêtes af, praatten met een Category Manager op het hoofdkantoor van één van de grootste Belgische supermarkten en contacteerden producenten om een zo realistisch mogelijk beeld te vormen. Tezamen met de formele overlegmomenten met de docenten alsook de informele gesprekken met de andere ‘teams’ verwerd het werk tot een voldoening gevend geheel.

Deze oefening van het tweede jaar werd in het derde jaar intensiever herhaald en nog realistischer door het marketinggewijs meelopen in een bedrijf, wetende dat je werk van directe waarde en toepasbaar zou zijn. Je ademde doorheen heel dat jaar je project, zonder voorbij te gaan aan de overige vakken, waarbij bijvoorbeeld aan e-marketing veel ruimte gegeven wordt.

Overall was de opleiding een waardevolle verrijking voor persoon en cv. Ik heb genoten van de professionele begeleiding in een menselijk kader."