Marleen Verhaeren

Marleen Verhaeren

"In 2005 maakte ik de switch van de diamantsector naar een socio-culturele organisatie. Twee verschillende werelden met elk hun uitdagingen. Ik werkte me in in het socio-culturele werkveld en kon binnen de organisatie heel wat verwezenlijken.

Na twee jaar besloot ik om mijn job te combineren met een opleiding marketing management. Ik had nood aan nieuwe input. Ik wilde meer te weten komen over marketing en communicatie en mijn management skills aanscherpen. Deze kennis en ervaring wilde ik gebruiken voor nieuwe uitdagingen binnen of buiten de organisatie.

De keuze voor Mobyus was snel gemaakt. Het studiepakket en de praktijkgerichte aanpak sprak me aan en de campus ligt dicht bij mijn werkplek. Bovendien was de studie perfect combineerbaar met mijn voltijdse job. Het waren drie boeiende jaren, intensief maar zo verrijkend. Het marktonderzoeksproject (2e jaar) vond ik fantastisch: het leggen van contacten, informatie verzamelen en werken met gegevens en cijfers om er zinvolle besluiten uit te trekken voor ons eigen concept. Het voor en na overleggen met docenten en medestudenten zorgde voor pittige discussies en interessante denkpistes voor ons project.

In mijn huidige job als procesmanager volg ik de implementatie van nieuwe digitale, administratieve en logistieke projecten op. Hierbij kan ik de principes van projectmanagement, die we gebruikten in de uitwerking van ons marketingproject (3e jaar), volop toepassen. Ik vind het fijn om dingen van nabij op te volgen, bij te sturen en samen te gaan voor een mooi eindresultaat. Het nauw samenwerken met teamgenoten met verschillende achtergrond vind ik verrijkend, of het nu om een marketing of IT-project gaat.

Welke professionele uitdagingen ik nog verder zal aangaan, mijn marketing-bril zet ik nooit meer af!"