Telecommunicatietechnieken

Netwerken als slagaders
Het Graduaat in de Telecommunicatietechnieken is toegespitst op één grote pijler, die naast de andere pijlers, namelijk programmeren en webtechnologie, de hartslag vormt van waar ICT voor staat: netwerken. Als toekomstige ICT-er zal je datacommunicatienetwerken onderhouden en opzetten, lokaal en wereldwijd. Dankzij de labs kan je de ‘Netwerktechnologie’ op een praktische manier oefenen.

telecom.jpg

Aandacht voor de mobiele netwerken
Deze zijn aan kwaliteitsverbetering en uitbreiding toe omdat spraak samengaat met data, beelden en tekst.  Audio-en videosystemen worden immers omgeschakeld naar digitale technologieën, die op hun beurt nieuwe toepassingen en diensten doen ontstaan.

Operationeel netwerkbeheer
Hierin komen netwerkbesturingssystemen, concepten van netwerkmanagement en databeveiliging aan bod.
Zo ben je klaar om effectief ingeschakeld te worden in een bestaande netwerkomgeving van een organisatie.

Geïntegreerde opleiding: een ondernemingsproject
Het Graduaat Telecommunicatietechnieken heeft dus tot doel een geïntegreerde opleiding in het domein van de communicatienetwerken aan te bieden die de evoluties in deze toekomstgerichte sector op de voet volgt.  Met de aangeboden modules komen we tegemoet aan wat leeft op de arbeidsmarkt: een grote vraag naar professionals die het overzicht bewaren over deze materie. Het ondernemingsproject is hiervan het sluitstuk.

Wim Debbaut, opleidingscoördinator