Opleidingsprofiel

De opleiding ‘Graduaat in het Winkelmanagement’ situeert zich op het niveau hoger beroepsonderwijs en heeft een omvang van 120 studiepunten. Het opleidingsprofiel, dat voor alle aanbieders van deze HBO5-opleiding in Vlaanderen van toepassing is, is gebaseerd op de erkende onderwijskwalificatie ‘Graduaat in het Winkelmanagement’ die samengesteld is uit de erkende beroepskwalificaties ‘Winkelmanager klein of middelgroot verkooppunt’ en ‘Departementsverantwoordelijke groot verkooppunt’.

De opleiding bestaat uit acht modules. Elke module omvat één of meerdere domeinspecifieke leerresultaten die afgeleid zijn van de activiteiten, kennis en vaardigheden van de twee beroepskwalificaties.

In de rubriek ‘Studieprogramma’ kan je nagaan hoe Mobyus de modules verder heeft verkaveld in opleidingsonderdelen waarvoor apart kan ingeschreven worden.

Het succesvol afwerken van alle opleidingsonderdelen leidt tot het diploma van ‘Gegradueerde in het Winkelmanagement’.