Studieprogramma

  • Om gericht en soepel in te spelen op de behoeften van de student wordt deze opleiding modulair aangeboden.
  • Bekijk in het het studieprogramma welke modules moeten afgelegd worden en in welke volgorde (zie pijlen) om het diploma 'Gegradueerde in Winkelmanagement' te behalen.
  • De modules worden zodanig aangeboden dat het mogelijk is om de volledige opleiding in twee jaar af te werken in een dagtraject (aanbevolen traject: zie cursusplanning).
  • Ook het volgen van aparte modules van de opleiding om je te bekwamen in een specifiek deelaspect van de retail (vb. de module 'Innovatieve retail') behoort tot de mogelijkheden.