Studiegeld

Bepaling van het studiegeld
Het studiegeld wordt vastgelegd door de Vlaamse Regering. Het bedraagt € 1,5 per lestijd.

Lineaire opleiding
Voor een lineaire opleiding (georganiseerd in studiejaren) is het aantal lestijden afhankelijk van het aantal uren/week: ofwel 9 uren/week x 40 weken = 360 lestijden (studiegeld = € 540) ofwel 8 uren/week x 40 weken = 320 lestijden (studiegeld = € 480).

Modulaire opleiding
Voor een modulaire opleiding is het aantal lestijden en bijgevolg ook het studiegeld, afhankelijk van het aantal modules waarvoor men inschrijft. Op het structuurschema en op de cursusplanning is voor elke module het aantal lestijden vermeld.

Graduaat Winkelmanagement
Dit is de eerste modulaire opleiding waarbij de omvang van elk opleidingsonderdeel in studiepunten wordt uitgedrukt. Voor de berekening van het studiegeld komt 1 studiepunt overeen met 12 lestijden. Op het studieprogramma is voor elk opleidingsonderdeel het aantal studiepunten vermeld.

Plafonnering van het studiegeld
Het studiegeld wordt geplafonneerd op € 300 per semester of € 600 per opleiding per jaar.

Betalingsmodaliteiten
Er kan enkel betaald worden met bancontact of opleidingscheques.  We aanvaarden geen cash. Je bent pas ingeschreven voor een opleiding na betaling van het volledige studiegeld. Het volledige studiegeld moet bij inschrijving dan ook onmiddellijk betaald worden.