Vormingspremie

Je bent bediende in een ANPCB-bedrijf en je wil je bijscholen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. CEVORA kan je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies.
Is je bedrijf aangesloten bij het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB of Paritair Comité 218)?
Check dit even na op je maandelijkse loonfiche of jaarlijkse individuele rekening. Indien je de vermelding PC 218 aantreft, behoort het bedrijf tot het ANPCB.

VOOR WIE?
Voor elke bediende van een ANPCB-bedrijf met:

  • ten hoogste een diploma hoger secundair onderwijs (ongeacht je anciënniteit)
    of
  • met minder dan 1 jaar anciënniteit in je huidig bedrijf (ongeacht je diploma)

VOOR WELKE OPLEIDING?
Opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van het ANPCB. De opleidingen van Mobyus vallen hieronder.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
Het moet gaan om opleidingen buiten de werkuren (avond of weekend) die je zelf hebt betaald. Als de opleiding een eindproef voorziet, moet je hiervoor slagen.

WELK BEDRAG?
CEVORA betaalt je studiegeld tot maximaal € 375 per academiejaar terug.
Voor taalcursussen is de tussenkomst beperkt tot maximaal € 7 per gevolgd lesuur.

WIL JE EEN AANVRAAG INDIENEN?
Voor meer info en het aanvraagformulier surf je naar www.cevora.be/opleidingspremies