Vrijstellingen

Studenten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden, kunnen voor één of meerdere onderdelen van de HBO5-opleiding vrijgesteld worden. In dat geval dien je een aanvraagdossier samen te stellen en in te dienen (het volledige dossier wordt gescand in één pdf-file en dit wordt doorgemaild naar info@mobyus.be). Het aanvraagformulier kan je hier downloaden.

In dat dossier moet je aantonen dat er inhoudelijke overeenkomst is tussen de vakken/modules waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen en de vakken die je vroeger succesvol hebt afgelegd. Denk eraan om de studierapporten, de ECTS-fiches en/of vakinhouden van de reeds succesvol afgelegde vakken toe te voegen zodat de inhoudelijke vergelijking mogelijk is. Onvolledige dossiers worden teruggestuurd.

Er kunnen enkel vrijstellingen toegekend worden op basis van geslaagde vakken, dus geen vakken waarvoor men een tolerantie ingezet heeft.
Vrijstellingen moeten uiterlijk veertien dagen na je inschrijving aangevraagd worden.