Certificaten

Studiebekrachtiging
Cursisten die de lessen regelmatig gevolgd hebben en die slagen voor het examen behalen een (deel)certificaat dat erkend wordt door het Departement Onderwijs en Vorming van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een certificaat wordt uitgereikt op het einde van een richtgraad, dit wil zeggen op het einde van niveau 2 en 6; op het einde van de andere niveaus wordt een deelcertificaat uitgereikt.