Cursusorganisatie

Start en einde van het cursusjaar
Het cursusjaar 2018-2019 start op 3 september 2018 en eindigt op 31 juni 2019. Voor Nederlands Voor Anderstaligen zijn er verschillende startmomenten.

Tijdstip lessen
De cursussen vinden overdag of 's avonds plaats.