Inschrijven

Het afsluiten van de inschrijvingsperiode verschilt van taal tot taal. Je kijkt dus best even bij de taal waarvoor je je wil inchrijven naar de specifieke inschrijvingsperiode:

Wat je moet weten voor je je komt inschrijven

Bij inschrijving moet het bewijs geleverd worden te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Voor studenten die beschikken over een rijksregisternummer geldt de vermelding van dat rijksregisternummer als bewijs van wettig verblijf. Studenten die niet beschikken over een rijksregisternummer overhandigen bij inschrijving een attest dat het wettig verblijf aantoont.