SMS-service

Als je docent afwezig is of de les omwille van een andere reden niet kan doorgaan, brengen wij je hiervan via sms op de hoogte voor de aanvang van de les. Verandert je telefoonnummer? Laat dit dan weten aan de Studentenservice.