Nederlands (NT2)

Klik hier voor het volledige uurrooster (september-oktober 2019)
 

De doorlopende startmomenten, een twintigtal vanaf begin september tot eind juni, bieden de mogelijkheid om gedurende het hele cursusjaar als NT2-cursist te kunnen starten of doorstromen, zonder al te lange wachttijden.