Europees referentiekader (ERK) / (CEF)

Onze taalcursussen worden ingericht op basis van het Europees referentiekader (ERK) of 'Common European Framework of Reference for Languages' (CEF). Dat is een graadmeter om je niveau bij de start van en je voortgang tijdens een taalcursus te meten. Zo start je zeker in de juiste groep en kan je je taalvaardigheid in heel Europa duiden: de verschillende taalvaardigheidsniveaus worden immers in elk Europees land op dezelfde manier geïnterpreteerd. Dat is belangrijk in het kader van de Europese mobiliteit, bijvoorbeeld wanneer je in een ander land wil gaan werken.

Wij bieden cursussen aan op 8 niveaus. Deze niveaus stemmen overeen met de niveaus die vastgelegd zijn in het ERK/CEF. Door de taalopleidingen te plaatsen in een Europees kader krijgen de (deel)certificaten die wij uitreiken meer waarde. Zij kunnen immers correct geïnterpreteerd worden in een Europese context. In het onderstaande overzicht geven we een overzicht met daarin de officiële benamingen die je ook terugvindt op je (deel)certificaat. Cursisten die een taalcursus gevolgd hebben in een andere school kunnen hieruit afleiden op welk niveau zij bij Mobyus les kunnen volgen.

De door het ERK/CEF vastgelegde vaardigheidsniveaus zijn:

 CEF

CEF

 CVO benaming

CVO CERTIFICATEN

 A1

Breakthrough

 1.1 Mondeling + Schriftelijk
(spreken-luisteren+schrijven-lezen)

Deelcertificaten 1.1
(module A + B)

 A2

Waystage

1.2 Mondeling (spreken-luisteren)
1.2 Schriftelijk (schrijven-lezen)

Deelcertificaten 1.2
(module A + B)
+ Certificaat RG1

 B1

Threshold 1

2.1 Mondeling (spreken-luisteren)
2.1 Schriftelijk (schrijven-lezen)

Deelcertificaten 2.1
(mond + Schr)

 B1

Threshold 2

2.2 Mondeling (spreken-luisteren)
2.2 Schriftelijk (schrijven-lezen)

Deelcertificaten 2.2
(mond + Schr)

 B1

Threshold 3

2.3 Mondeling (spreken-luisteren)

2.3 Schriftelijk (schrijven-lezen)

Deelcertificaten 2.3
(mond + Schr)

 B1

Threshold 4

2.4 Mondeling (spreken-luisteren)

2.4 Schriftelijk (schrijven-lezen)

Deelcertificaten 2.4
(mond + Schr)
+ Certificaat RG2

 B2

Vantage 1

3.1 Mondeling (spreken-luisteren)

Deelcertificaat 3.1
(mondeling)

 B2

Vantage 2

3.2 Schriftelijk (schrijven-lezen)

Deelcertificaat 3.2
(schriftelijk)
+ Certificaat RG3

 C1

Effectiveness 1 

4.1 Mondeling (spreken-luisteren)

Deelcertificaat 4.1
(mondeling)

 C1

Effectiveness 2

4.2 Schriftelijk (schrijven-lezen)

Deelcertificaat 4.2
schriftelijk

RG = Richtgraad

Effectiveness 2 wordt voorlopig niet ingericht bij CVO Mobyus. Wij kunnen bijgevolg geen Certificaat RG4 uitreiken.

BASISGEBRUIKER (A)

A1 - Breakthrough

Je kunt vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van concrete behoeften, begrijpen en gebruiken.
Je kunt jezelf aan anderen voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens, zoals waar je woont, wie je kent en dingen die je bezit.
Je kunt op een simpele manier reageren, als de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2 - Waystage

Je kunt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen, die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
Je kunt communiceren in simpele en alledaagse taken, die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.
Je kunt in eenvoudige bewoordingen aspecten van je eigen achtergrond, onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.

ONAFHANKELIJKE GEBRUIKER (B)

B1 - Threshold

Je kunt de de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.
Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken.
Je kunt een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
Je kunt een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2 - Vantage

Je kunt de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, inclusief technische besprekingen in het eigen vakgebied.
Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen inspanning vergt.
Je kunt een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen.
Je kunt een standpunt uiteenzetten over een actuele kwestie en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

VAARDIGE GEBRUIKER (C)

C1 - Effective Operational Proficiency

Je kunt een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
Je kunt jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
Je kunt flexibel en effectief met taal omgaan voor sociale - , academische - en beroepsdoeleinden.
Je kunt een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2 - Mastery

Je kunt vrijwel alles wat je hoort of leest gemakkelijk begrijpen.
Je kunt informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen.
Je kunt jezelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.