Niveau 4

Doelgroep en instapvereisten
De cursus Spaans staat open voor alle geïnteresseerden vanaf 16 jaar. Inschrijven voor niveau 4 kan na het afleggen van een instaptoets. Inschrijven voor deze cursus kan ook op voorleggen van een attest van niveau 3 behaald in een ander centrum.
 

Cursusinhoud
Algemeen
De methode die we gebruiken is Bitácora, een nieuwe communicatieve methode van de Spaanse uitgeverij ‘Difusión' , geschreven voor volwassenen. De hoofdstukken van Bitácora vertrekken telkens van zorgvuldig geselecteerd tekstmateriaal dat uitnodigt tot veel spreek-, luister- en schrijfoefeningen. De teksten werden steeds gekozen omwille van hun bijzondere culturele en thematische waarde. Woordenschatverwerving en interculturele vaardigheden hebben een zeer sterk aandeel in deze methode en staan in vele opdrachten centraal. De opdrachten  zijn erop gericht van de cursist een actieve taalgebruiker te maken. 

Voor niveau 4
In deze cursus, hebben we geen schrik meer om te praten. We nemen de tijd om in te oefenen wat we in vorige cursussen al geleerd hebben en dat uit te breiden. Er zal ook aandacht zijn voor nuttige schrijfoefeningen die we dagelijks kunnen gebruiken.
Wat de grammatica betreft, breiden we het gebruik van de verleden tijd uit (pluscuamperfectum). De subjuntivo was al geen onbekende meer, in deze cursus ontdekken we nog meer voor de hand liggende toepassingen en gebruiken. De futuro en de condicional krijgen ook een plaats. Ze helpen ons om zonder aarzelen over de toekomst te praten, voorwaarden te formuleren, voorzichtige suggesties te doen, iets te opperen in het Spaans. Met de uitgebreide woordenschat die het handboek aanbiedt, wordt dat een klein kunstje.

Op het einde van het jaar, kan ik

 • vertellen over belangrijke wendingen in mijn leven, en in het leven van de mensen die de burgeroorlog hebben beleefd meer in het bijzonder
 • vertellen welke films ik graag zie en waarom (uitbreiding)
 • het belangrijkste uit een film halen en navertellen
 • vertellen wat ik voel bij het kijken van een film, lezen van een boek
 • meepraten over enkele belangrijke klassiekers van Spaanstalige regisseurs en schrijvers
 • een film of boek aanraden of afraden (uitbreiding)
 • praten over domotica en andere nieuwe technologieën die ons omringen
 • speculeren over hoe het kan zijn in een nabije toekomst
 • praten over het uiterlijk en het belang dat we eraan hechten (uitbreiding)
 • praten over de sporten die wij en anderen beoefenen (uitbreiding)
 • geanimeerde gesprekken voeren en een standpunt verdedigen
 • vertellen in welke situaties ik mijn geduld verlies, mij kwaad maak en hoe ik mij daarbij voel
 • meepraten over vriendschappen en mijn manier van zijn
 • met medestudenten een enquete opstellen over een thema dat ons interesseert
 • meepraten over klassieke verhalen in onze en andere culturen
 • navertellen wat ik gehoord hebt of wat iemand me gevraagd heeft te vertellen
Cursusmateriaal
Bitácora 3, Libro del alumno (€20,76) y Cuaderno de Ejercicios (€10,38), versión internacional - Barcelona, verkrijgbaar bij ACCO, Maria Theresiastraat 2-4, 3000 Leuven.
ISBN: 9788484438083
ISBN: 9788484438090